Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Projektový záměr

                 

Projekt EU - UČENÍ JE RADOST

 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na Soukromé základní škole Lesná

 

Naše škola na konci roku 2010 v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách předložila individuální projekt – Učení je radost.

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Projekt byl schválen a s realizací jsme začali od 1. 4. 2011.
K 30. 9. 2013 byl projekt ukončen.

Vyhodnocení projektu

V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na rozvíjení jazykových, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Projekt nám tvorbou inovativních výukových materiálů umožnil vytvořit na naší škole podmínky podporující rozvoj individuálních schopností žáků. Podpořil větší variabilitu a inovaci výuky. Dále nám prostředky z fondů EU pomohli dovybavit učebnu informatiky a posílit materiální vybavení školy dalšími pomůckami. V rámci projektu byly rovněž vytvořeny interaktivní výukové materiály.

Cíl projektu, podpořit přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu, která bude zohledňovat moderní trendy výuky, se podařilo splnit. Do tvorby VM byli zapojení všichni pedagogičtí pracovníci. Dále jsme navýšili počet hodin pro výuku anglického jazyka zapojením rodilého mluvčího do volitelného předmětu ve 4. a 5. ročníku.

 

Vytvořené šablony

 

Šablona I/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Párové souhlásky                   p. Vaňkov

Vyjmenovaná slova               p.Valníčková

Lidé a svět kolem nás – čtenářská gramotnost -  4. +5.ročník            p.Padalíková, p.Kubová

Život kolem nás -  čtenářská gramotnost 4. + 5. ročník                       p. Kučerová, p.Kupková

 

Šablona II/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. 

Rozvoj řečových dovedností ve 2.  a 3. ročníku                       p. Kučerová

Průřez učivem AJ  4. – 5. ročníku                                             p. Kleiblová

 

Šablona III/2

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

České dějiny                           DUM                        Kubová

 

Přírodověda 4., 5. ročník        DUM                         Kubová

 

Matematika 4., 5. ročník         DUM                        p. Kupková

  

Šablona IV/2

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol.

Násobilka 2.,3.ročník                                              p.Vaňková

Nestandartní matematické úlohy 2.,3.ročník          p.Valníčková

Číslo a početní operace                                         p. Kupková   

Geometrie 4.,5.ročník                                            p. Kupková

 

Šablona V/2

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Člověk a jeho zdraví - lidské tělo -3.ročník                                    p.Vaňková

Rozmanitost přírody - roční období – 1. – 3. ročník                      p.Valníčková,

Místo kde žijeme- shrnutí zeměpisného učiva -  4., 5. ročník        p. Kučerová

Lidé a čas - shrnutí dějepisného učiva -  4., 5. ročník                    p.Padalíková

  

Šablona II/1

Individualizace výuky cizích jazyků.

VÝSTUP:

72 odučených hodin              

Zapojení rodilého mluvčího do vyučovací hodiny volitelného předmětu angličtina hrou.                                                                                                                                    

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

foot[1].png