Školní jídelna na ZŠ Janouškova

Nový strávník se musí zapsat vedoucí ŠJ a vyplní přihlášku ke stravování. Bude mu přidělen variabilní symbol, domluví si způsob platby a koupí si za zálohu 115,-Kč čip na stravování. Bez čipu a zaplacených obědů žák nemá nárok na stravování (vnitřní řád ŠJ). Kancelář ŠJ se nachází vedle nafukovací haly (boční menší vchod).

Provoz kanceláře ŠJ v srpnu 2022:
22.8. – 26. 8. 8,00 -14,00 hodin (12,00 -12,30 přestávka)
29.8. – 31. 8. 8,00 -15,00 hodin (12,00 -12,30 přestávka)

Výjimečně po telefonické domluvě ke konci června.

Prosím, nenechávejte vyřízení obědů na poslední chvíli, musí být proveden bankovní převod na účet ŠJ před zahájením stravování. Platbu stravného na září je nutné uhradit nejpozději do 27. 8. 2022 a strávník je automaticky na oběd přihlášen.

Stravné:
1. kat. 1.  –  4. tř. (33 Kč/1 oběd) 700,- Kč
2. kat. 5. – 8. tř. (35 Kč/ 1 oběd) 750,- Kč
3. kat. 9. tř. (37 Kč/ 1 oběd)  800,- Kč
 
Číslo účtu ŠJ:

010006-0179034621/0100
variabilní symbol bude přidělen vedoucí ŠJ
Bližší informace na webových stránkách školy www.zsjanouskova.cz

Blanka Dobešová
vedoucí školní jídelny
tel.733 537 392 nebo 548 521 021