Příjmací řízení na víceletá gymnázia

Výsledky přijímacích řízení v uplynulých letech
Školní rok Hlásilo se na SŠ Přijatých na státní gymnázia Přijatých na soukromá gymnázia Pokračují na ZŠ Počet přijatých vyjádřený v %
16/17 17 12 2 3 82
17/18 18 10 6 2 89
18/19 16 12 2 2 88
19/20 18 11 1 6 67
20/21 17 9 3 5 71
21/22 12 5 1 6 50
22/23 17 13 2 2 88

 

 

 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore?highlightWords=p%25C5%2599ij
https://www.msmt.cz/file/55064/
https://www.msmt.cz/file/55061/