Organizační členění 2021/22

Ekonomický ředitel, jednatel: Ing. Dagmar Dostálová
Ředitelka: Mgr. Anna Macková 
             
Třídní učitelé:
I. tř. Mgr. Jana Krajíčková
II. tř. Mgr. Lucie Švingrová
III. tř. Mgr. Radka Kučerová
IV. tř. Mgr. Miroslava Padalíková
V. tř.  Mgr.  Lucie Schütznerov

Netřídní učitelé:
Mgr. Hana Kleiblová 
Barbora Půčková   

Další zaměstnanci

Asistentka pedagoga: 
PhDr. Alena Cinková
        
Vychovatelky školní družiny: &
Mgr. Dana Kupková - vedoucí vychovatelka
Ilona Kobzová
Soňa Zitterbartová 

Provozní zaměstnanci:
Šárka Kubínová