Cambridgeské zkoušky pro děti YLE

Cambridge Partner School

(Cambridge Young Learners English Tests)


Jsou vytvořeny pro děti mezi 7 - 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti - čtení, psaní, poslech a mluvení.

Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu.
Testy například neobsahují žádná hodnocení typu "prospěl/neprospěl".
Každý žák, který absolvuje zkoušky YLE obdrží motivační certifikát.
Zkoušky jsou v souladu se všemi kritérii Společenského Evropského Rámce pro jazyky.
 

Náplní odpoledního Englsh Club je  příprava dětí na tyto zkoušky. Kurz je dvouletý a probíhá ve třetí a čtvrté třídě. Děti pracují s učebnicí Get ready for Starters, která je určena právě pro přípravu na Cambridgeské zkoušky pro děti. Zkoušky se konají každoročně na jaře pod záštitou Cambridge P.A.R.K. Partner School.

Aktuální informace ohledně zkoušek YLE můžete sledovat na těchto stránkách:

www.zkousky-park.cz
asistentka@zkouskypark.cz

Cambridge P.A.R.K.
Staňkova 8c, 602 00 Brno
tel. : 602 436 495

YLE Cambridge English - zkoušky žáků IV. třídy se budou konat v pátek 31.5. 2024, P.A.R.K. Staňkova 8c.