Národní testování 3. ročníku Scio

 

se uskuteční v dubnu 2022.

 

 

Zjistíme aktuální znalosti jednotlivých žáků. Získáme celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami. Ověříme si studijní potenciál žáků a díky pravidelnému zapojení do Národního testování i jejich relativní posun.

Testy pro 3. třídu obsahují testy z českého jazyka, matematiky, angličtiny, klíčových kompetencí a člověk a jeho svět.