1. TŘÍDA (školní rok 2021/2022)

Rozvrh hodin

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:40 - 13:00
Pondělí Tv M AJ ČJ Oběd,polední klid
Úterý Čj M HV AJ Oběd,polední klid
Středa ČJ AJ TV PRV ČJ (12:00-oběd) Výuka do 13:00
Čtvrtek ČJ M ČJ VV PČ (12:00-oběd)Výuka do 13:00
Pátek M ČJ PRV HV Oběd, polední klid

Odpolední činnosti

  13:00 -13:45 14:00 - 15:00 15:00-16:45
Pondělí Angličtina hrou Dramatická výchova Hry, odpočinek, odchod domů
Úterý Výtvarný ateliér Výtvarný ateliér Hry, odpočinek, odchod domů
Středa Polední klid, pobyt venku Sportovní hry Hry, odpočinek, odchod domů
Čtvrtek Polední klid, pobyt venku PC /Flétna Hry, odpočinek, odchod domů
Pátek Odchod na plavání. Plavání. Návrat z plavání Hry, odpočinek, odchod domů
  • Provoz školní družiny do 16:45 hod.
  • Děti, které plavou, je možné vyzvednout na základě písemné žádosti na ZŠ Milenova ve 14.00 hod.
  • Návrat po plavání do školy v 15:00 hod.
  • Doprovod na plavání p. Kupková, p. Zitterbartová
Vyučující Konzultační hodiny Kontakt
Mgr. Jana Krajíčková (třídní učitelka) Pondělí 13:00 - 14:00 jana.krajickova@szslesna.cz
Mgr. Hana Kleiblová (AJ, AH - nepovinný předmět) Úterý 14:00 - 15:00 hana.kleiblova@szslesna.cz

Vyučující odpoledních činností:

  • Soňa Zitterbartová  (Výtvarný atelier)
  • Soňa Zitterbartová  (Dramatická výchova)
  • Ilona Kobzová (Flétna)
  • Mgr. Jana Krajíčková (Sportovní hry)
  • Mgr. Lucie Švingrová (Počítače)
  • Mgr. Jana Nálezková (Plavání)