5. TŘÍDA (školní rok 2022/2023)

Rozvrh hodin

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M AJ VV
Úterý M AJ ČJ INF VL
Středa ČJ M TV AJ
Čtvrtek M ČJ VL ČJ HV
Pátek ČJ M TV ČJ

Odpolední činnosti

  12:35 -13:45 14:00 - 14:45 15:00-15:45 15:45-16:45
Pondělí Oběd, polední klid PC Hry, odpočinek, odchod domů Hry, odpočinek, odchod domů
Úterý Oběd, polední klid English club (nepovinný předmět) Hry, odpočinek, odchod domů Hry, odpočinek, odchod domů
Středa Oběd, polední klid Přípravka z ČJ Přípravka z ČJ Hry, odpočinek, odchod domů
Čtvrtek Oběd, polední klid Přípravka z M Přípravka z M Hry, odpočinek, odchod domů
Pátek Oběd, polední klid Sportovky  Hry, odpočinek, odchod domů Hry, odpočinek, odchod domů
  • Provoz školní družiny do 16:45 hod.
Vyučující Konzultační hodiny Kontakt
Mgr.Miroslava Padalíková (třídní učitelka) úterý 13:00 -14:00 miroslava.padalikova@szslesna.cz
Kateřina Myšičková (VV/PČ)
Mgr. Hana Kleiblová (AJ, EC - nepovinný předmět) středa 14:00 - 15:00 hana.kleiblova@szslesna.cz
Nina Nikita King (INF)

Vyučující odpoledních činností:

  • Mgr. Miroslava Padalíková (Přípravka z ČJ)
  • Mgr. Dana Kupková (PC, Přípravka z M)
  • Ilona Kobzová (Sportovky)