Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > INFORMACE O ŠKOLE > Organizační zabezpečení

Soukromá základní škola Lesná s. r. o., Janouškova 2, Brno, 613 00

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

školního roku 2020/2021 

 1. Charakteristika školy

Žáci

- počet: 84

- třídy: 5

- odd. školní družiny: 5

- průměr žáků na třídu: 16,8

 

Zaměstnanci školy

- ped. pracovníci: 10

- provozní zaměstnanci:  1

2. Funkce ve škole

ředitel školy:                                                                    Mgr. Anna Macková

ekonomický ředitel – jednatel:                                         Ing. Dagmar Dostálová

správce ICT:                                                                    Ing. Dagmar Dostálová

koordinátor ŠVP:                                                             Mgr. Anna Macková

vedoucí školní družiny:                                                    Mgr. Dana Kupková

výchovný poradce:                                                          Mgr. Miroslava Padalíková

školní metodik prevence soc. pat. jevů:                          Mgr. Klára Večeřová

školní metodik environmentálního vzdělávání:               Mgr. Dana Kupková

koordinátor, metodik ICT:                                                Mgr. Dana Kupková

koordinátor dopravní výchovy                                          Mgr. Miroslava Padalíková

zdravotník:                                                                        Ilona Kobzová

koordinátor projektu EU:                        Mgr. Dana Kupková, Mgr. Anna Macková

zápisy z pedagogických rad:                                           Mgr. Lucie Schütznerová

zápisy a vedení metodického sdružení                           Mgr. Radka Kučerová

správce knihovny:                                                            Mgr. Radka Kučerová

 

3. Pedagogičtí pracovníci

- třídnictví:                             I. tř.   Mgr. Lucie Švingrová

                                              II. tř. Mgr. Jana Krajíčková                                       

                                              III. tř. Mgr. Miroslava Padalíková

                                              IV. tř. Mgr. Lucie Schütznerová

                                               V. tř. Mgr. Radka Kučerová          

- vyučující bez třídnictví:       Mgr. Anna Macková

                                              Mgr. Klára Večeřová                                  

                                              Mgr. Hana Kleiblová

- asistent pedagoga:             PhDr. Alena Cinková                                              

- vychovatelky ŠD:                Mgr. Dana Kupková             

                                              Ilona Kobzová                       

                                                                         

 5. Mimotřídní práce

- správa sbírky a distribuce školních potřeb:           Ing. Dagmar Dostálová

- správa sbírky a distribuce učebnic:                       Ing. Dagmar Dostálová

- správa sborovny – pomůcky:                                 Mgr. Dana Kupková

- správa pomůcek Tv                                               Klára Večeřová

- správa výtvarných potřeb, kronika školy:               Ilona Kobzová

- školní časopis:                                                       Mgr. Dana Kupková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

 

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

foot[1].png