4.4.2024 vyhlášení voleb do školské rady na období 2024 -2027

02.04.2024

Vyhlášení voleb 2024 do školské rady při Soukromé základní škole Lesná s.r.o.     

Dne 29. 3. 2024 skončilo tříleté funkční období všech tří členů školské rady. Protože zástupce zákonných zástupců MVDr. Petra Doleželová končí k 29. 3. 2024, je nutné uspořádat nové volby dle volebního řádu schváleného 4. 10. 2005.

Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. a na základě čl. 3 odst. 1 Volebního řádu školské rady při Soukromé ZŠ Lesná s. r. o. proto vyzývám rodiče k podání návrhu na kandidáty na členy školské rady za oprávněné osoby tj. za zákonné zástupce žáků. Podávání návrhů proběhne na třídní schůzce  v úterý 16. 4. 2024 a ve středu 17. 4. 2024 v 16: 00 hod. Návrhy předá třídní důvěrník p. ředitelce Mackové. Po té bude vytvořená kandidátka a 22. 4. 2024 poslána emailem rodičům.

Volby proběhnou elektronicky zaškrtnutí vybraného kandidáta. Rodičům bude zaslán odkaz na aplikaci.

Volby zástupce za pedagogické pracovníky a zřizovatele školy proběhnou 9. 4. 2024.

Ředitelka školy ustanovila volební orgán:

Předseda  - Mgr. Miroslava Padalíková

Členové    - Mgr. Kateřina Myšinská

                   Mgr. Jana Krajíčková

 

4. 4. 2024                                                                                                  Mgr. Macková Anna, ředitelka školy