Škola v přírodě Prudká

25.04.2022

                          

 

Odjezd na školu v přírodě v pondělí 9. 5. 2022 v 8:45 hod

Příjezd v pátek 13. 5. 2022 v 12:00 hod. ke škole

Adresa:

Rekreační středisko Prudká, Doubravník 256, 59261 Doubravník 

Tel.: 724823601                            

 

Do čtvrtka 5. 5. 2022 odevzdejte

v podepsané obálce:

-   prohlášení zákonných zástupců

-   kopii průkazu zdravotní pojišťovny

 

Další připomínky:

  • trvale užívané léky/doporučené lékařem s označením způsobu užívání /  předejte  p. učitelce Krajíčkové

 

  1. Důležité:
  • vedoucí školy v přírodě a učitel -  Mgr. Radka Kučerová 
  • Učitel – Mgr. Dana Kupková
  • vychovatel a zdravotník – Mgr. Jana Krajíčková