Školní rok 2022/2023

23.06.2022

bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022 v 8.30 před školou.