Slavnostní rozloučení s žáky V. třídy

15.05.2023

V úterý 27. 6. 2023 od 14:00 hod. proběhne před školní družinou slavnostní rozloučení s žáky V. třídy.